โหลดใบ รบ. ฉบับสำเนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ ๐๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:๔๙ น.

 

 

  

 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2562 

และ  S/2562

สามารถโหลดใบจบการศึกษา (ฉบับสำเนา)


ตารางเวลารับ ใบจบการศึกษาตัวจริง (ต้นฉบับ)


เริ่มรับวันที่ 22 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป
คลิกดูตารางเวลาที่นี่-                             

                                                                         

 

 

 

หมายเหตุ: กรณีที่ นักเรียน นักศึกษา มีชื่อจบการศึกษา แต่ไม่มีไฟล์สำเนาใบจบการ


ศึกษา 
ให้ติดต่อไลน์กลุ่ม ที่


ผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่ม 1 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่ม 2


(ส่วนใหญ่เกิดจาก ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของใบจบการศึกษา


ที่งานทะเบียนส่งให้ตรวจ
แต่ลงชื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้อง)LAST_UPDATED2