กำหนดการประชุม ผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน 1/2563 PDF พิมพ์ อีเมล

                                                                                              

ปวช.1 ปวส.1 และ ทล.บ.1 ให้ส่งเอกสาร


สำเนาใบจบการศึกษา 2 แผ่นและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 
 ในขั้นตอนพบครูที่ปรึกษา
>> กำหนดรายงานตัว ปวช.1 และ ปวส.1 <<คลิก (แต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)


 วันที่  1 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  คลิกดูกำหนดการ
>> กำหนดรายงานตัว ปวช.2 และ ปวส. 2 <<คลิก (แต่งกาย ชุดนักเรียนเสื้อขาว)


วันที่  8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  คลิกดูกำหนดการ>> กำหนดรายงานตัว ปวช.3 <<คลิก (แต่งกาย ชุดนักเรียนเสื้อขาว)

 


วันที่  15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  คลิกดูกำหนดการ 

        

  

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานรับสมัคร

หมายเลขโทรศัพท์  035-522101 ต่อ 111 , 122   หรือ 035-521967