ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๓๐ น.

 

                            


                         

                    

 

                       ปริญญาตรีเทคโนโลยียานยนต์   ทล.บ.2 

                       รับบัตรลงทะเบียน ล่าช้า  ที่งานทะเบียน (8-15 กค. 63)กำหนดการลงทะเบียน

 

ภาคเรียนที่ 1/2563   


วันที่ 27 เม.ย. - 17 พฤษภาคม 2563(รอบที่ 1)


วันที่ 20 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (รอบที่ 2)


ล่าช้า 8-15 ก.ค. 63

 

   นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 

(ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ต้องมีชื่ออยู่ในระบบ นักเรียน นักศึกษาเท่านั้น)  


และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (กรณีต้องการ ผ่อนชำระ ให้ติดต่องานการเงิน)


เมื่อนักศึกษา ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำสลิปพร้อมบัตรลงทะเบียน


ส่งคืนครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 15 ก.ค. 63  

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 
- ทล.บ.(ปี 2)  เทคโนโลยียานยนต์  ทวิภาคี (รับบัตรลงทะเบียนที่งานทะเบียน)

 


หมายเหตุ


เมื่อนักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำบัตรลงทะเบียนและสลิปนำฝาก


ส่งคืน ครูที่ปรึกษา ภายใน วันที่  15  ก.ค. 63 


ติดต่อสอบถามงานทะเบียน 035-522101 ต่อ 122 หรือ 081-2544886